Béri Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Béri Evangélikus Egyházközség
Széchenyi 2020
Igehirdetések a KORONAVÍRUS járvány idején
Lelkésziktatás 2009
Hálaadás 2012
Hálaadás 2009
Felújítás 2012
Templomfestés
Kölcsönözhető könyvek
10. BEGY
9. BEGY
7. BEGY
6. BEGY
5. BEGY
4. BEGY
Elérhetőségeink
Rólunk
Képek
Archívum
Szálláslehetőség
 
***Gyülekezeti körlevél a koronavírus járványban***


Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: ,,Abbá, Atyám!" Rm. 8, 15.

Kedves Testvérünk!

Ebben a 'ránkszakadt-ránkkényszerített' szükséghelyzetben minden közösség próbatétel előtt áll. Így van ez a mi Gyülekezetünkkel is. A mi közösségünk is személyes találkozásokból és találkozásokban él, ezek adják a lelket bevált aktivitásainak, ihletik újabb közös tevékenységre, tartalommal töltik meg a szervezeti formát. Ahogyan a,,forgandó szerencse" hozza, a változó élethelyzetekben egymás hite által épülünk, az erősebb felsegíti a gyengét, egymás terhét igyekszünk hordozni. Próbatételünk azt jelenti, hogy ezeket a személyes találkozásokat nehezíti meg a jelenlegi helyzet, ami még hosszabb ideig is eltarthat. Most, amikor az összejöveteleket megtiltották, a Gyülekezet facebook-oldalára minden vasárnap feltesszük az igehirdetést. Egyébként az interneten keresztül számtalan istentiszteletet hallgathatnak-láthatnak Igére szomjazó testvéreink. Természetesen személyes kérdésekkel és problémákkal ebben a helyzetben is bizalommal forduljanak a lelkészhez vagy a Gyülekezet tisztségviselőihez.

Az istentiszteletek és a találkozások elmaradása együtt jár a pénzbevételek csökkenésével: nincsenek perselypénzek és adományok. Ugyanakkor a Gyülekezet állandó kiadásai továbbra is fennállnak. Ezért azzal a számunkra is kényelmetlen, de elkerülhetetlen kéréssel fordulunk Testvéreinkhez, hogy segítsenek fenntartani Gyülekezetünk fizetőképességét átutalással vagy a presbiterekhez eljuttatott pénzadománnyal. A Gyülekezet számlaszáma:

OTP Bank 1174 1024 2003 2032


Idén is, ahogyan tavaly, kérjük, hogy minden család 2000 Ft céladománnyal segítse a béri temető rendbentartását - elsősorban kaszáltatását. Ezzel a kéréssel nem csak Gyülekezetünk tagjaihoz fordulunk, hanem minden családhoz, akik érdekeltek a temető rendjének megőrzésében. Mindkét kérésünket illetően Testvérünk megértését és segítőkészségét kérjük és reméljük.

Az anyagi segítségen túl kérjük Testvéreink imádságos szeretetét. Osztozzanak örömeinkben, tapasztalják meg az Úr szőlőjében végzett munka áldásthozó értelmét, gyógyító erejét! Mi mindnyájan ugyanarra a békességre és biztonságra vágyunk, amikor az élő Jézus köré gyűlünk: csak ennyi a mi Gyülekezetünk. Kérjük még Testvéreinket, hogy akkor majd, amikor elmúlnak ezek a ,,rossz napok", használják ki újra örömmel az összegyülekezés lehetőségét. Végül intünk Mindenkit, hogy keressék hitük ápolásának és mélyítésének alkalmait ebben az egyedüllétre ítélő időszakban is.

,,Az Úr kegyelme betölti a Földet..!"

A Béri Ev. Egyházközség Presbitériuma

Bér, 2020. ápr. 27.


A pusztulás küszöbén álló mai világban, ahol a magyar élettérre pályázó idegenek kíméletlenül és ördögi ravaszsággal veszik át az irányítást, csak a Szeretetben és Igazságban élő közösségek élhetnek túl. A gyülekezet lelkészének szent feladata építeni a közösséget, éleszteni az ellenállóképességet a krisztusi szabadság hirdetésével és megélésével a közösséget romboló, gátlástalanul szabados, szolgaságba döntő idegen világban. Advent a falak bontásának ideje. "Jövel, Uram, Jézus!" Ámen

Thuránszky István béri evangélikus lelkészGyülekezeti házA gyülekezeti ház: kb. 60 személyt befogadó gyülekezeti teremmel, irodával, teakonyhával és 12 fős ifjúsági szállással rendelkezik. 2007. június 2-án szentelte fel dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök, az Északi Egyházkerület püspöke.

Az épületet Ágó Mátyás tervezte. Közösségi terei, és a mai igényeknek méltán megfelelő profán célokat szolgáló helységei, valamint festői környezete teszik alkalmassá vendégfogadásra és táboroztatásra. Szívélyesen invitálja az érdeklődőket, felekezeti hovatartozás nélkül, Thuránszky István a gyülekezet lelkipásztora, és a gyülekezet minden tagja.

Napiige
Ne félj, mert én veled vagyok! (Ézs 43,5a)
 
Képek

A béri evangélikus templom

Presbitérium

Gyülekezeti ház
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster